Ansvarlig investering

Investering i en bedre verden

Investér med dine værdier i behold. Få en portefølje, der tager hensyn til klima, mennesker og resten af verden.

En ansvarlig investering

Mindre CO2 og våben. Mere grøn energi og etik. Vil du lære mere om vores ansvarlige porteføljer? Læs rapporten fra Matter Insights om NORDs porteføljer.

  • Udleder 50 % mindre vand end en standardportefølje

    Udleder 50 % mindre vand end en standardportefølje

  • 32 % mindre CO2

    32 % mindre CO2

  • 50 % mindre olie, kul og gas

    50 % mindre olie, kul og gas

Mere end en grøn investering

Med en ansvarlig portefølje, investerer du ikke kun i bæredygtighed og den grønne omstilling. Du investerer også i virksomheder, der prioriterer etik og menneskerettigheder. Samtidigt fravælges virksomheder der ikke tager afstand til kontroversielle emner som bl.a. atomkraft, våben og børnearbejde.

Et bæredygtigt afkast

Ansvarlige porteføljer kan levere lige så gode afkast – og nogle gange bedre – end vores standardporteføljer. Se afkastet for vores ansvarlige porteføljer her.

Ofte stillede spørgsmål

Se alle
Virksomheder, hvis omsætning fra våben, atomvåben, tobak, kul, olie eller diskrimination overstiger 5 %, er sorteret fra i de ansvarlige porteføljer.

ESG står for Environmental, Social and Governance - altså miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold. Læs mere om hvad ESG betyder for din portefølje her.

En ansvarlig portefølje koster maksimalt 0,80 %. i totale årlige omkostninger. Vi forventer, at de leverer nogenlunde samme afkast som vores standardporteføljer. Læs mere om ansvarlige porteføljer og forventet afkast her.

De forventede årlige afkast er på mellem 2,44 % - 5,64 % (alt efter din risikoprofil). Læs mere om de forventede afkast her.

Du kan starte med en standardportefølje og senere skifte til en ansvarlig portefølje, men der er omkostninger forbundet med skiftet. Start derfor med den type portefølje, som du forventer at beholde.